1. PROPAGOVANÉ PRODUKTY, DOBA TRVÁNÍ AKCE A ÚČASTNÍCI

1.1 Tato propagační akce se vztahuje pouze na níže uvedené produkty zakoupené v České republice u maloobchodního prodejce uvedeného v přehledu na těchto webových stránkách v době od 1.4.2020 do 31.8.2020 včetně.

1.2 Všichni účastníci musejí být starší 18 let.

1.3 U všech účastníků se předpokládá, že četli tyto podmínky, souhlasí s nimi a jsou jimi vázáni.

1.4 Všechny produkty musejí být zakoupeny v České republice od místního prodejce, přičemž je nutné, aby tento prodejce odebral produkty od oficiální distributora společnosti Canon CZ. Ověřte si prosím u svého prodejce, zda požadovaný produkt splňuje všechny výše uvedené podmínky, ať se vyhnete zklamání. Oficiální seznam prodejců pro tuto akci je uveden na stránkách www.canon.cz/letnicashback

1.5 Veškeré propagované produkty musejí být nové a musí se jednat o originální produkty Canon. Použité, renovované nebo přepracované produkty, jakož i produkty padělané a produkty porušující intelektuální vlastnictví Canon group jakýmkoliv způsobem (například (mimo jiné) produkty z tzv. šedého dovozu) jsou z této akce vyloučeny.

1.6 Vyloučení specifických prodejců: Veškeré produkty zakoupené přes ebay, bez ohledu na to, zda jsou prodávány jako nové či nikoliv, jsou z této akce vyloučeny. Veškeré produkty zakoupené od nezávislých prodejců na Amazon.com (stejně tak přímo od společnosti Amazon), bez ohledu na to, zda vlastní dodání realizuje Amazon či nikoliv, jsou z této akce vyloučeny. 1.7 Při nákupu kitu (tělo a objektiv) lze uplatnit cashback pouze na tělo.


2. JAK SE ZAPOJIT DO AKCE

2.1. Pro účast v akci je třeba zakoupit Propagovaný produkt v České republice od vybraného prodejce, a to v průběhu Propagačního období. SOUČASNĚ je třeba podat prostřednictvím webových stránek akce platný nárok, a to od 1.4.2020 do 30.9.2020

2.2. Nároky je třeba podat prostřednictvím úplného a správného vyplnění (včetně zadání platného sériového čísla produktu EEA) webového formuláře pro podání nároku. Za tím účelem je také třeba oskenovat a připojit pokladní doklad nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu. Účastníci následně obdrží email s potvrzením o přijetí jejich nároku.

2.3 Akce platí do vyprodání zásob propagovaných produktů. Canon nezodpovídá za to, když maloobchodní prodejci nebudou schopni uspokojit objednávky Propagovaných produktů v rámci Propagačního období.

2.4. Canon nebude zpracovávat žádné nároky přijaté po datu uzávěrky, tedy po půlnoci 30.9.2020. Canon nebude zpracovávat žádné nároky, které uzná za nedostatečně nebo nečitelné vyplněné. Canon nezodpovídá za žádné opožděné přijetí nároku a neúspěšný příjem.

2.5. Lze vznést pouze jeden nárok na jeden propagovaný produkt. Propagační produkty vrácené (bez prodlení) prodejci (ať již z důvodu odstoupení od smlouvy, nebo reklamace) nebudou platné pro propagační akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla propagační akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky.

2.6. Nároky podniků či fyzických osob, které nakupují ve větším množství (více než 2 ks stejných modelů v průběhu propagačního období, pokud se nejedná o příslušné produkty zahrnuté do sad, jak je popsáno v článku 1.1), jsou vyloučeny z této akce.

2.7. Tuto akci lze kombinovat se stálou nabídkou v rámci akce Virtual Kit.


3. VRÁCENÍ PENĚZ

3.1. Účastníci získají peníze zpět ve výši stanovené pro jednotlivé propagované produkty.

3.2. Po přijetí a potvrzení nároku zajistí Canon přímý BACS převod peněz na bankovní účet účastníka. K tomuto způsobu není poskytována žádná alternativa. Peníze nebudou vypláceny hotově ani šekem.

3.3. Canon se bude snažit převést peníze prostřednictvím BACS do 28 dnů od přijetí úplného a platného nároku.

3.4. Měnou pro vrácení peněz je česká koruna (Kč).

3.5. Peníze budou oproti platným nárokům zasílány výhradně formou bankovního převodu.

3.6. O odeslání peněz na bankovní účet účastníka bude účastník informován prostřednictvím SMS zprávy odeslané společností Sales Promotion.

3.7 Opravný daňový doklad se k příchozí platbě CashBacku nevystavuje. Pro daňové a účetní účely lze opravu nároku na odpočet DPH doložit poukázáním na „Podmínky akce“ a přiložením výpisu z bankovního účtu, ze kterého bude patrná vrácená částka. Doporučujeme zákazníkům, aby o výši slevy snížili nárok na odpočet DPH již při zaúčtování faktury za nakoupené zboží.


4. PROMOTÉR

4.1. Promotérem akce je Canon CZ


5. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

5.1. V maximálním možném rozsahu dle zákona nenese společnost Canon odpovědnost za žádné přímé či nepřímé ztráty, škody či zranění jakékoliv povahy, které účastník utrpí v souvislosti se svou účastí v této akci.

5.2. Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo změnit tuto akci, aniž by z toho pro něj vyplývaly jakékoliv závazky.

5.3. Canon si vyhrazuje právo prověřit jakýkoliv nárok ohledně souladu s těmito podmínkami a vyžádat si dodatečné informace a dokumenty. Canon si vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv nárok či Účastníka z akce, pokud nabude oprávněného podezření, že došlo k jakémukoliv pokusu o zneužití akce. Veškerá rozhodnutí společnosti Canon ohledně této akce jsou konečná a nebudou o nich vedena žádná jednání.


6. DATA

6.1. Správcem všech osobních dat zaslaných pro tuto akci účastníky je společnost Canon CZ s.r.o. Veškerá tato data budou zpracována společností Canon CZ a to výhradně za účelem této akce a/nebo pro marketingové účely, což může zahrnovat i poskytnutí těchto dat třetím stranám za účelem jejich zpracování pro tuto akci v souladu s tuzemským právním řádem.

6.2. Pokud si některý účastník nebude přát, aby byly jeho osobní informace použity k marketingovým účelům, nebo si nebude přát, aby ho společnost Canon následně kontaktovala s podobnými nabídkami, je třeba, aby NEZAŠKRTNUL příslušné pole na formuláři podání nároku.